1

Subiect: Atentie!

Pentru cine nu a citit cu atentie regulamentul de functionare al acestui forum:
   
   Este interzis a se posta cu titlu de "semnatura" (capitolul identitate), sau sub alte forme, pe forum,  link-uri ce trimit catre alte site-uri, indiferent de profilul acestora, cu exceptia propriei adrese de facebook sau directioarea catre imagini ale propriului acvariu!!!
   Avind in vedere ca aceasta prevedere face parte si din regulamentul prezentului forum, cei care nu se conformeaza, vor fi eliminati, fara niciun preaviz.
   Cine doreste sa(-si) faca publicitate, sunt rugati sa se adreseze administratiei acestui site, pentru stabilirea conditiilor.

Cine nu are o pasiune, nu este cu adevarat om!